Scientific publications

Urethrography: anatomical and technical aspects

Mar 1, 1984 | Magazine: Revista de Medicina de la Universidad de Navarra

Bilbao Jaureguízar JI, García Delgado F, Ostiz Zubieta S, Apesteguía Ciriza L, Aquerreta Beola D, Franquet Casas T, San Julián Artola M.


No abstract available

CITATION  Rev Med Univ Navarra. 1984 Mar;28(1):15-8.