Scientific publications

Imaging problem case. Antral or prepyloric mucosal diaphragm

Oct 1, 2000 | Magazine: Revista de Medicina de la Universidad de Navarra

García del Barrio L, Vivas I, Fernández-Villa T, Subtil JC, Aquerreta JD.


No abstract available

CITATION  Rev Med Univ Navarra. 2000 Oct-Dec;44(4):45-7