Scientific publications

Donepezil : a new option in the treatment of Alzheimer's disease

May 1, 1998 | Magazine: Revista de Medicina de la Universidad de Navarra

Azanza JR, Sádaba B, Quetglas EG, Escolar M.
Servicio de Farmacología Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de Navarra.


Abstract not available

CITATION  Rev Med Univ Navarra. 1998 Apr-Jun;42(2):109-18