]
DICCIONARIO MÉDICO

Artropatía neuropática

Ver artropatía de Charcot.